हायर पर्चेज कर्जाको कारवाहीको जानकारी सुपरिवेक्षणले पनि लिने, ५ करोडसम्मको जरिवाना

काठमाडौं । हायर पर्चेज कर्जाको सम्बन्धमा सूचना उपलब्ध नगराउनेलाई विभागयीग कारवाही गरेको जानाकारी अब राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले समेत हेर्ने भएको छ ।

आज राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनको गरेको जानाकारी गर्दै थप व्यवस्था भएको जानाकारी दिएको हो ।

कार्यान्वयन अधिकारीले ऐन, नियमावली तथा यस निर्देशनबमोजिमको विषय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा माग गरेको आवश्यक सूचना, जानकारी, कागजात, अभिलेख वा विवरण उपलब्ध नगर्ने सम्बन्धित कम्पनीका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

र सो सिफारिसबमोजिम सम्बन्धित कम्पनीले कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
यसरी गरिएको कारबाहीको जानकारी सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग/महाशाखा तथा वित्तीय जानकारी इकाईलाई गराउनु उल्लेख गरेको छ ।

वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, वृहत ग्राहक पहिचान गर्ने तथा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा ५ करोड सम्मको जरिवाना व्यवस्था छ ।
पहिलो पटकका लागि १० लाख जरिवाना गर्ने दोस्रो पटकका लागि  २० लाख जरिवाना गर्ने । तेस्रो पटकदेखि १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हेडलाइन्स